Maybank KimEng thay thế CEO

Công ty Chứng khoán Maybank KimEng (MBKE) vừa công bố thông tin về quyết định thay thế chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Theo đó, Hội đồng thành viên công ty thông qua việc thay thế chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc, hiệu lực từ ngày 12/8/2015

Ông Kim Thiên Quang làm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của MBKE. Ảnh: DH.Ông Kim Thiên Quang làm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của MBKE. Ảnh: DH.

Đồng thời, công ty bổ nhiệm ông Kim Thiên Quang làm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Trước đó, ông Kim Thiên Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 19/8/2014.

Ông Kim Thiên Quang sinh năm 1983 tại Tiền Giang, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Ông Quang là một trong những thành viên sáng lập và là người trực tiếp điều hành hoạt động môi giới của Maybank Kim Eng từ những ngày đầu tiên công ty mới đi vào hoạt động với tên gọi trước đây là CTCK Kim Eng Việt Nam. 

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc, ông Quang đã qua các vị trí từ Trưởng phòng Môi giới, Giám đốc Môi giới, Giám đốc khối khách hàng cá nhân và Phó Tổng Giám đốc tại Maybank Kim Eng.

Ông Quang cũng là người đầu tiên tại Maybank Kim Eng Vietnam được chọn tham gia khóa đào tạo đặc biệt dành cho các nhà quản lý cấp cao của Tập đoàn Maybank Kim Eng.

(PV)