MBS tổ chức hội thảo về chứng khoán phái sinh

(eFinance Online) - Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) vừa tổ chức thảo “sản phẩm chứng khoán phái sinh và chiến lược áp dụng” dành cho các nhà đầu tư tại Hà Nội.
 
MBS tổ chức hội thảo về chứng khoán phái sinh

Tại hội thảo, các chuyên gia MBS đã cung cấp các kiến thức, thông tin cơ bản, chiến lược đầu tư và phòng ngừa rủi ro trên thị trường; đồng thời giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư như: sự khác biệt giữa giao dịch phái sinh với giao dịch trên thị trường cổ phiếu cơ sở và các hình thức giao dịch khác; kinh nghiệm giao dịch và phát triển thị trường phái sinh quốc tế; vai trò của nhà tạo lập thị trường đối với thanh khoản thị trường; cách sử dụng các biến số trên thị trường giao dịch phái sinh để dự đoán các biến động của thị trường cổ phiếu cơ sở, lãi suất, tâm lý thị trường…

Cản phẩm chứng khoán phái sinh đã phát triển trên các thị trường chứng khoán thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam, đây là một sản phẩm đầu tư mới mẻ, sẽ chính thức khai mở vào đầu tháng 8/2017.

(P.V)