Một cá nhân bị phạt 40 triệu đồng vì không báo cáo

Ngày 4/11/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Hoàng Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (Mã chứng khoán: CCM).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Tuấn bị phạt với số tiền là 40 triệu đồng (theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 23, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ) vì không báo cáo lý do về việc không thực hiện hết khối lượng đăng ký giao dịch bán 150.000 cổ phiếu CCM (khớp lệnh 100.000 cổ phiếu) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 28, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)