Một cá nhân bị phạt 62.500.000 đồng vì giao dịch “chui“

(eFinance Online) - Ngày 6/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 675/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Quyết Thắng (địa chỉ: P118, Nhà 5 tầng Đại học Công Đoàn, Đống Đa, Hà Nội).
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Quyết định này, ông Đặng Quyết Thắng bị UBCKNN phạt 62.500.000 đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ông Đặng Quyết Thắng đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán.

Cụ thể, ông Đặng Quyết Thắng đã thực hiện giao dịch mua 121.300 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã chứng khoán: DPS) từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/12/2015, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu từ 744.040 cổ phiếu lên 865.340 cổ phiếu (tương đương 5,38% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn. Tuy nhiên, ông Đặng Quyết Thắng không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)