Mua lại cổ phiếu nhưng không báo cáo, Công ty Cổ phần Âu Lạc bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 22/10/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 796/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Âu Lạc.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Âu Lạc bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 85 triệu đồng do mua lại cổ phiếu nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 108/2013/NĐ- CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)