Năm 2013: Sẽ phát hành 150.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Đó là mục tiêu mà Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đề ra trong năm 2013. Cụ thể, huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) để bù đắp bội chi ngân sách là 90.000 tỷ đồng, đầu tư các dự án, công trình giao thông thủy lợi… là 60.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước sẽ tổ chức phát hành TPCP sẽ được thực hiện bằng các phương thức khác nhau theo lịch biểu đã công bố, đồng thời tiếp tục phát hành trái phiếu theo hình thức lô lớn, nâng dần khối lượng các lô trái phiếu lên từ 6.000 - 8.000 tỷ đồng/lô đối với trái phiếu và 2.000 tỷ đồng/lô đối với tín phiếu, đa dạng kỳ hạn trái phiếu.

HNX và các đơn vị liên quan cũng tiếp tục nỗ lực tổ chức hiệu quả thị trường đấu thầu và phát triển thị trường thứ cấp theo thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường minh bạch hoá thông tin thị trường, nghiên cứu các sản phẩm mới trên thị trường sơ cấp (sản phẩm when-issued). Đối với thị trường thứ cấp, HNX sẽ đưa vào áp dụng hệ thống giao dịch nâng cấp và đường cong lợi suất chuẩn, nghiên cứu thực hiện và công bố hệ thống chỉ số TPCP, phát triển các công cụ giao dịch mới và nghiên cứu, mở rộng kết nối thị trường (kết nối ASEAN, liên kết hệ thống với Bloomberg, Reuters), nghiên cứu mô hình triển khai thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp. VBMA cũng có kế hoạch xây dựng trung tâm thông tin trái phiếu doanh nghiệp, xây dựng hợp đồng REPO, xây dựng cẩm nang tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp đồng thời triển khai nhân rộng dự án BOM…

HNX cho hay, năm 2012, thị trường đấu thầu TPCP đã được triển khai hiệu quả với khối lượng huy động đạt 167.589 tỷ đồng (bằng 2,05 lần so với cả năm 2011). Lãi suất trúng thầu giảm so với năm 2011 và thấp hơn lãi suất huy động trên thị trường tiền tệ khoảng 1% - 2%. Trong đó, đáng chú ý là việc khai trương và ứng dụng Hệ thống đấu thầu điện tử kể từ ngày 6/8/2012, kết nối trực tiếp với thành viên đấu thầu, với tổ chức phát hành và cơ quan quản lý cho phép điện tử hoá toàn bộ quá trình đấu thầu từ khi bắt đầu tới khi hoàn tất phiên đấu thầu giúp công tác đấu thầu được thực hiện nhanh và hiệu quả hơn. Trên thị trường thứ cấp,giá trị giao dịch bình quân đạt 852 tỷ đồng/phiên, gấp 2,3 lần so với bình quân phiên năm 2011. Tính liên kết giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp đã được thiết lập; giao dịch, thông tin của các sản phẩm nợ công đã được tổ chức tập trung, thống nhất.

Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các thành viên thị trường, HNX đã nghiên cứu nâng cấp và phát triển hệ thống giao dịch và thông tin thị trường TPCP theo hướng điện tử hóa, tăng thêm nhiều tính năng và tiện ích mới đồng thời đáp ứng các quy định của Thông tư 234/TT-BTC.

Ngày 6/3/2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng, Phó TGĐ KBNN Trần Minh Hằng, Chủ tịch VSD Phương Hoàng Lan Hương và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc HNX Trần Văn Dũng đã cùng ấn nút khai trương hệ thống giao dịch TPCP phiên bản 2. Đây là một hệ thống hoàn chỉnh, tích hợp các hệ thống cấu phần trên một nền công nghệ, bao gồm hệ thống giao dịch TPCP, tín phiếu Kho bạc, hệ thống thông tin, hệ thống đường cong lợi suất, Bond Website. Hệ thống giao dịch mới sẽ chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 18/03/2013, khi Thông tư 234/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

(Cát Tường)