Năm 2014, giá trị cổ phần đấu giá thành công qua HNX tăng 354,5%

Với 2 phiên đấu giá bán cổ phần trong ngày 31/12/2014, hoạt động đấu giá năm 2014 của Sở GDCK Hà Nội đã khép lại với việc tổ chức 54 phiên đấu giá (cao gấp 2,16 lần số phiên đấu giá năm 2013), trong đó có 37 doanh nghiệp bán cổ phần lần đầu ra công chúng, 12 doanh nghiệp bán bớt phần vốn nhà nước, 1 doanh nghiệp bán bớt phần vốn góp và 4 phiên bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng khối lượng chào bán của tất cả các đợt chào bán trong năm qua đạt xấp xỉ 596,1 triệu cổ phần (không bao gồm thỏa thuận). Số lượng đặt mua đạt 463,14 triệu cổ phần (chiếm 72,6% tổng số lượng chào bán).

Kết quả, có 26/51 phiên đấu giá trúng giá 100% số cổ phần đưa ra chào bán. Tổng khối lượng cổ phần bán được là 308 triệu cổ phần tương đương tỷ lệ trúng giá là 51,6% tổng số cổ phần chào bán. Tổng giá trị cổ phần thu về thông qua hoạt động đấu giá trong năm qua đạt hơn 3,9 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 354,5% so với tổng giá trị cổ phần trúng giá năm 2013).

(PV)