Năm 2014, số công ty niêm yết cổ phiếu tăng

Trong năm 2014, mặc dù kinh tế có cải thiện và công tác cổ phần hóa được thúc đẩy nên số lượng công ty niêm yết mới tăng và số lượng công ty hủy niêm yết giảm so với năm 2013. Tuy nhiên số lượng công ty hủy niêm yết vẫn nhiều hơn so với công ty niêm yết mới.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong năm 2014, công tác cổ phần hóa được đẩy mạnh với các chủ trương, chính sách của Chính phủ đã được ban hành, đặc biệt với việc ra đời của Quyết định 51/2014/QĐ-TTg nhằm đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn DNNN và gắn công tác cổ phần hóa với niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK. Đây có thể coi là bước đột phá nhằm đẩy nhanh cổ phần hóa DNNN. Tính đến nay đã tổ chức được 99 phiên đấu giá trên 2 Sở và qua các công ty chứng khoán với tổng giá trị đạt hơn 13.000 tỷ đồng (bao gồm cổ phần hóa, thoái vốn của DNNN) (tăng gấp 4 lần so với năm 2013). Tỷ lệ đấu giá thành công bình quân đạt 66%, cao hơn mức 62% của năm 2013.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng gặp phải một số khó khăn vướng mắc. Do đó, để xử lý các vướng mắc phát sinh cũng như để hướng dẫn cụ thể Quyết định 51, UBCKNN đã kiến nghị Bộ Tài chính có công văn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

Theo đó, số lượng công ty niêm yết mới trong năm 2014 là 22 công ty (so với 13 công ty của năm 2013); trong khi đó có 30 công ty hủy niêm yết (giảm so với 37 công ty của năm 2013), trong đó có 03 công ty hủy niêm yết tự nguyện, 04 công ty hủy niêm yết do sáp nhập và các công ty hủy niêm yết do không bảo đảm điều kiện niêm yết, kinh doanh thua lỗ, vi phạm chế độ công bố thông tin, thực hiện tái cấu trúc công ty,...

Tính chung đến cuối năm 2014, trên 2 sàn có 674 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 426 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2013. 

Theo nhận xét của các chuyên gia, các công ty niêm yết mới là những công ty có quy mô lớn hơn so với trước đây và so với các công ty hủy niêm yết. Bên cạnh đó, thực hiện đăng ký giao dịch mới cho 23 công ty trên UpCom (vượt 15% so với kế hoạch đặt ra) nâng tổng số cổ phiếu giao dịch lên 160 và đưa 02 chứng chỉ Quỹ ETF đi vào giao dịch.

(T.H)