Năm 2015, HNX tiếp tục chấm điểm CBTT và minh bạch

Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn về quản trị công ty đã họp phiên thường niên để đánh giá hoạt động QTCT giai đoạn 2014 - 2015 và bàn công tác triển khai chương trình quản trị công ty năm 2015 - 2016.

Ảnh: PT.Ảnh: PT.

Tại phiên họp, Sở GDCK Hà Nội đã báo cáo trước Hội đồng tư vấn về quản trị công ty các chương trình quản trị công ty HNX đã triển khai trong giai đoạn 2014 - 2015 theo 4 mảng chính gồm: đào tạo, nghiên cứu, phát hành ấn phẩm và đánh giá chất lượng CBTT của doanh nghiệp.

Đối với hoạt động đào tạo, tiếp nối các chương trình đào tạo từ các năm trước dành cho khối doanh nghiệp niêm yết, năm nay HNX tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp niêm yết để tăng cường hiểu biết, nâng cao năng lực quản trị công ty tại doanh nghiệp. Các chương trình này được thực hiện dưới các hình thức hội thảo, toạ đàm trong các tuần lễ quản trị công ty được thực hiện hàng quý (quý I và quý II) với các chủ đề về cơ chế tổ chức đại hội đồng cổ đông hiệu quả, lập báo cáo tài chính… hướng các doanh nghiệp đến việc thực hành các thông lệ quản trị công ty tốt. Bên cạnh đó, trong năm 2014, HNX đã thực hiện chương trình tiếp xúc các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch trên HNX. Với chương trình tiếp xúc này, ngoài việc trao đổi thông tin, tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc cũng như nguyện vọng của doanh nghiệp khi tham gia thị trường chứng khoán, HNX còn tổ chức đào tạo tại chỗ cho doanh nghiệp về quản trị công ty. Ngoài ra, năm nay, HNX vẫn tiếp tục duy trì phối hợp với SCIC trong việc phối hợp tổ chức đào tạo quản trị công ty đến những người đại diện phần vốn nhà nước của SCIC. Các chương trình đào tạo chuyên sâu đã thu hút sự quan tâm rất cao của các thành viên tham dự.

Về mảng hợp tác với các tổ chức nước ngoài, trong 3 năm trở lại đây, các chương trình hợp tác, đào tạo doanh nghiệp và cán bộ HNX về quản trị công ty (QTCT) được HNX chú trọng. Hàng năm, các doanh nghiệp đang niêm yết và đăng ký giao dịch tại HNX có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp có năng lực quản trị công ty tốt của khu vực. Đồng thời, thông qua các khóa học với sự đào tạo của chuyên gia nước ngoài, các doanh nghiệp có cơ hội thu nhận các kinh nghiệm, kỹ năng và thực tế áp dụng trong quá trình nâng cao chất lượng quản trị công ty tại chính các doanh nghiệp Việt Nam. Trong tháng 5 vừa qua, HNX cũng chính thức trở thành Sở đối tác của Sáng kiến SSE - mục tiêu của Sáng kiến là giúp lãnh đạo các Sở GDCK và các thành viên tham gia thị trường cùng chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững và hiểu biết về những thách thức trong thị trường vốn, nỗ lực thúc đẩy đầu tư bền vững dài hạn và cải thiện minh bạch thông tin về môi trường, xã hội và quản trị công ty (ESG) cũng như cải thiện hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết.

Để hỗ trợ doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin và hoạt động quản trị công ty, Sở GDCK Hà Nội đã phát hành sổ tay hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp: Sổ tay quản trị công ty (tiếng Việt và tiếng Anh) và Sổ tay hướng dẫn công bố thông tin tại Sở GDCK Hà Nội, so sánh tóm tắt IFRS với VAS, hướng dẫn họp ĐHĐCĐ… và báo cáo minh bạch thường niên. Các  ấn phẩm này đã được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao bởi phong cách hướng dẫn gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện và được các doanh nghiệp xem là tài liệu tham khảo hữu ích.

Năm nay, công tác nghiên cứu quản trị công ty cũng được Sở GDCK Hà Nội đẩy mạnh. Sở đang tiến hành nghiên cứu triển khai hệ thống bỏ phiếu điện tử (e-voting) tại các cuộc họp đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp và nghiên cứu phát triển chỉ số QTCT nhằm cung cấp thêm cho thị trường một chỉ báo đầu tư có ý nghĩa.

Sau thành công của hai chương trình chấm điểm công bố thông tin (CBTT) minh bạch 2013, 2014, năm 2015, HNX tiếp tục triển khai chương trình chấm điểm CBTT và minh bạch với chủ trương tăng cường đánh giá về QTCT doanh nghiệp, trong đó vai trò của Hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát được nâng lên với tỷ lệ câu hỏi về vai trò của HĐQT và Ban Kiểm soát tăng lên mức 22% so với 15% của năm 2014. Ngoài ra, các câu hỏi cũng tăng cường đánh giá về chiều sâu với tỷ lệ tiêu chí đánh giá các thông tin mang tính tuân thủ giảm và tỷ lệ tiêu chí đánh giá các thông tin mang tính thông lệ tăng lên.

Khâu chấm điểm chương trình năm nay được thực hiện bởi nhóm chuyên gia tư vấn Viện Quản lý Châu Á - Thái Bình Dương, thuộc trường Đại học Kinh tế quốc dân, đơn vị có nhiều kinh nghiệm thực hiện tư vấn đánh giá QTCT, đã thực hiện tư vấn QTCT cho nhiều tổ chức trong nước và quốc tế như Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ NN và phát triển nông thôn, WB, UNDP, DFID. Báo cáo sơ bộ của nhóm chuyên gia về công tác chấm điểm đối với 354 công ty niêm yết trên HNX thuộc diện đánh giá cho thấy chất lượng CBTT của các DNNY năm nay có sự chuyển biến tích cực so với năm trước, chất lượng công bố thông tin đã được các doanh nghiệp chú trọng hơn. Kết quả chấm điểm và lễ tôn vinh 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX dự kiến sẽ được công bố tại Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2015 vào tháng 10 tới. Báo cáo đánh giá chương trình CBTT và minh bạch năm nay cũng sẽ được HNX phát hành cùng thời điểm này.

Trong năm 2015 - 2016, ngoài việc tiếp tục duy trì các chương trình thường niên, HNX dự kiến sẽ đổi mới chương trình chấm điểm QTCT theo hướng tăng cường các nội dung đánh giá QTCT, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chỉ số quản trị công ty (CG) để có thể giới thiệu ra thị trường trong thời gian sớm nhất, đồng thời  thực hiện các cam kết khi tham gia Sáng kiến Sở GDCK phát triển bền vững.

(P.Tú)