Năm 2016: HNX sẽ ban hành hướng dẫn công bố thông tin cho doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, mặc dù các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán (TTCK) vẫn không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư ngắn hạn, một bộ phận các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khía cạnh phát triển bền vững của doanh nghiệp như một tiêu chí lựa chọn cơ hội đầu tư.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Khái niệm Môi trường, xã hội và quản trị (Environment, Social and Governance - ESG) được ra đời phần nào nói lên kỳ vọng của cộng đồng các nhà đầu tư đối với vấn đề phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây được cho là 3 nhân tố chính quyết định sự phát triển bền vững của TTCK và các doanh nghiệp chủ động quản lý các vấn đề liên quan đến ESG được đánh giá tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đối thoại khu vực về phát triển bền vững ngày 18/5/2015 tại Thái Lan, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã chính thức trở thành Sở đối tác của Sáng kiến Sở GDCK phát triển bền vững (Sustainable Stock Exchange initiative - SSE) với cam kết thúc đẩy đầu tư và phát triển bền vững trên thị trường vốn trong và ngoài nước.

Hiện thực hóa các cam kết với SSE, HNX tuyên bố cam kết xây dựng và ban hành Hướng dẫn công bố thông tin về ESG cho doanh nghiệp niêm yết vào Quý IV/2016. Hướng dẫn này được HNX xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo mẫu Hướng dẫn của SSE và điều chỉnh cho phù hợp với các quy định pháp lý về công bố thông tin và các điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Bên cạnh việc xây dựng hướng dẫn công bố thông tin về ESG, HNX đã và đang triển khai các hoạt động hướng tới việc phát triển bền vững của thị trường vốn và nhắm tới các mục tiêu cụ thể, phù hợp với các mục tiêu của sáng kiến SSE, cụ thể là: Môi trường kinh doanh pháp lý minh bạch-thân thiện; Doanh nghiệp phát triển bền vững; Nhà đầu tư thông thái.

Với việc ban hành Hướng dẫn công bố thông tin về ESG và các chương trình hành động, HNX hy vọng rằng các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn trên HNX sẽ tiên phong trong việc công bố thông tin về ESG, thúc đẩy quản trị công ty và minh bạch hóa thông tin, cũng như hướng tới sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

(PV)