Nâng cao tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán

Đó là chủ đề của buổi diễn đàn do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức vào ngày 6/6/2014 vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi diễn đàn.Quang cảnh buổi diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Trần Đắc Sinh cho biết: Diễn đàn “Nâng cao tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán” nhằm tạo điều kiện cho các thành viên thị trường trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp cải thiện, bổ sung quy định, chính sách với các cơ quan quản lý thị trường, từ đó hoàn thiện hơn cơ chế hoạt động thị trường, hướng đến sự phát triển bền vững của Thị trường Chứng khoán Việt Nam.  

Theo đánh giá của ông này, tính đến cuối tháng 5/2014, thanh khoản của thị trường có cải thiện hơn năm 2013 với khối lượng giao dịch bình quân phiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đạt 129 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị giao dịch bình quân phiên hơn 2.206 tỷ đồng, tăng 85% về khối lượng và 93% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013...

Cũng tại diễn đàn, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã giới thiệu về chức năng hệ thống công nghệ tích hợp cho toàn thị trường. Theo đó, hệ thống công nghệ thông tin này được thiết kế đồng bộ và tích hợp toàn diện nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thị trường chứng khoán nhằm tối ưu hóa chi phí, bao gồm các nghiệp vụ giao dịch, giám sát, thông tin thị trường, lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ… góp phần giúp các đơn vị nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và vận hành thị trường, hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Có rất nhiều ý kiến đóng góp được đưa ra tại diễn đàn, trong đó các thành viên tham gia thị trường chủ yếu đều bày tỏ mong muốn Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan quản lý nhanh chóng đưa các sản phẩm mới như ETF, Covered Warrants vào giao dịch, qua đó tăng thêm nhiều lựa chọn trong giao dịch cho các nhà đầu tư, tăng thanh khoản cho thị trường chứng khoán...

(GB)