Nâng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán

Đây là điểm mới tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Với mục tiêu tăng cường tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chứng khoán, từ ngày 15/11/2013, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán đã được nâng lên.

Cụ thể, đối với tổ chức vi phạm là 02 tỷ đồng và đối với cá nhân là 01 tỷ đồng.

Riêng đối với 03 hành vi gồm: xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có sự giả mạo, chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa có Giấy chứng nhận chào bán và tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định pháp luật, Nghị định quy định mức phạt tiền theo phần trăm (từ 1% - 5% tổng số tiền huy động trái pháp luật) và theo số lần (từ 01 - 05 lần khoản thu trái pháp luật) phù hợp với quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 121 và khoản 1 Điều 124 Luật Chứng khoán.

Ngày 23/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK, thay thế Nghị định số 85/2010/NĐ-CP. Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định) gồm 4 chương, 45 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013.

(T.H)