Ngày 16/3: 3 phiên IPO thu hơn 39,4 tỷ đồng

Ngày 16/03/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 3 phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Xí nghiệp Vận tải Du lịch Hà Nội, Nhà máy Viha thuộc Công ty TNHH MTV Thống Nhất và Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 39,4 tỷ đồng, trung bình gần 13,2 tỷ đồng/phiên.

Ảnh: PT.Ảnh: PT.

Trong phiên đấu giá của Xí nghiệp Vận tải Du lịch Hà Nội, 218 nghìn cổ phần đã được bán cho 17 nhà đầu tư, tương đương 6% so với tổng khối lượng cổ phần đem ra đấu giá, thu về gần 2,2 tỷ đồng.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Xí nghiệp Vận tải Du lịch Hà Nội ngày 16/03/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

3.826.600 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

218.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

17 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

218.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

50.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.000 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

17 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

17 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

218.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

2.180.000.000 đồng

Cũng thực hiện đấu giá cổ phần trong ngày 16/3, phiên IPO của Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã thu hút sự quan tâm của 50 nhà đầu tư cá nhân, giá đặt mua cao nhất là 19.200 đồng/cổ phần. Kết quả, 582 nghìn cổ phần đã được bán ra, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 5,9 tỷ đồng, tương đương 2,2% vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH Cảng Cam Ranh ngày 16/03/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

6.087.092 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

582.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

50 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

582.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

100.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

19.200 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

19.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.172 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

50 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

50 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

582.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

5.920.150.000 đồng

Phiên đấu giá cuối cùng trong ngày 16/03 là phiên IPO chào bán hơn 3 triệu cổ phần của Xí nghiệp Viha thuộc Công ty TNHH MTV Thống Nhất. Đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua hơn 1,5 triệu cổ phần, tương đương 50% tổng khối lượng cổ phần chào bán. Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán hết cho 4 nhà đầu tư với giá đấu thành công bình quân là 10.300 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt gần 31,4 tỷ đồng. Sau cổ phần hóa, dự kiến Nhà nước tiếp tục nắm giữ 2,6 triệu cổ phần, tương ứng với 45% vốn điều lệ.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Nhà máy Viha thuộc Công ty TNHH MTV Thống Nhất ngày 16/03/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

3.045.700 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

3.110.100 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

4 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

3.110.100 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.510.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

10.300 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

10.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.300 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

4 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

3 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

3.045.700 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

31.370.710.000 đồng

 
(PV)