Ngày 27/2: Huy động 3.950 tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu chính phủ

(eFinance Online) - Ngày 27/2/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (2.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả phiên đấu thầu đã huy động được 3.950 tỷ đồng. 
 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,05%/năm, bằng ctrúng thầu phiên trước đó (ngày 13/2/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động thành công 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,70%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/2/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.250 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.250 tỷ đồng với lãi suất 4,70%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 3 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,79%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/2/2019).

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được 55.193,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Phương An