Nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các Công ty chứng khoán, Ngân hàng lưu ký chứng khoán khẩn trương, nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, liên quan đến vướng mắc trong quá trình xử lý số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ hộ nhà đầu tư cá nhân nhận cổ tức bằng tiền nhưng chưa nộp Ngân sách Nhà nước tại một số Công ty chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Công ty chứng khoán, Ngân hàng lưu ký chứng khoán khẩn trương, nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 2592/TCT-TNCN ngày 10/7/2014.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các Công ty chứng khoán, Ngân hàng lưu ký chứng khoán báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Thuế để được giải quyết.

(PV)