​Nghiêm túc thực hiện việc quản lý các hoạt động liên quan tới tiền ảo

(eFinance Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành văn bản số 4486/UBCK-GSĐC về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Văn bản nêu rõ, căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác, tiếp theo Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 29/01/2018 đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các công ty, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo quy định.

(PV)