Nhà máy VIHA sẽ chào bán 3 triệu cổ phần

Ngày 16/3/2015, HNX sẽ tổ chức phiên đấu giá hơn 3 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng của Nhà máy VIHA, chiếm 52,5% vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa. Nhà máy VIHA là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Thống Nhất. Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước của Xí nghiệp được xác định lại tại thời điểm 30/06/2014 là hơn 57,3 tỷ đồng, tổng giá trị thực tế doanh nghiệp đạt hơn 114,1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Sản phẩm chính của VIHA là sản phẩm nội thất, chủ yếu để ngoài trời được làm bằng thép và một số sản phẩm trang trí nội thất khác như: khung ghế thép, khung bàn thép, chi tiết bàn, ghế thép, bàn ghế nội thất bằng thép, gỗ... Tỷ trọng xuất khẩu chiếm 90% doanh thu  của Nhà máy. Nhà máy sử dụng khu đất thuê với diện tích hơn 21,8 nghìn m2 phục vụ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng mở rộng và làm đường thi công dự án tại địa chỉ xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Trong 3 năm từ năm 2011 – 2013, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy tăng đều trong 3 năm, từ 116,2 tỷ đồng; 136,7 tỷ đồng đến 143,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dao động trong khoảng 1,2 tỷ - 1,5 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn nhà nước từ năm 2011 đến năm 2013 tương ứng đạt 4,1%; 3,6% và 4,4%, trong năm 2014 dự kiến đạt 7,8%.

Nguồn nguyên vật liệu của VIHA luôn được ổn định nhờ việc chủ động ký kết hợp đồng với IKEA và các đối tác khác. Nhà máy đang áp dụng nghiêm ngặt các yêu cầu về quản lý hệ thống theo ngành như tiêu chuẩn IWAY, QWAY của IKEA góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, môi trường lao động và an toàn cho người lao động. Trong hoạt động marketing, Nhà máy đang tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu “VIHA” bằng việc tăng cường công tác quảng bá, quảng cáo thương hiệu, đăng ký chất lượng, nhãn mác, bảo hộ độc quyền về nhãn mác, logo của Công ty cổ phần.

Sau khi cổ phần hóa, Nhà máy VIHA sẽ chuyển đổi thành Công ty Cổ phần VIHA Thống Nhất với vốn điều lệ dự kiến là 58 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty trong 3 năm từ năm 2015 – 2017 ước đạt từ 2,2 tỷ – 3,7 tỷ đồng, tương ứng với tỉ lệ trả cổ tức từ 3 – 5%.

Sau cổ phần hóa, dự kiến Nhà nước tiếp tục nắm giữ 2,6 triệu cổ phần, tương ứng với 45% vốn điều lệ. Người lao động sẽ được mua tối đa 144,3 nghìn cổ phần, tương đương 2,49% vốn điều lệ.

(PV)