Phân bón Bình Điền chính thức niêm yết 47.640.000 cổ phiếu

Sáng nay (7/10), Công ty CP Phân bón Bình Điền (BFC) chính thức niêm yết 47.640.000 cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 476.400.000.000 đồng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Sản xuất phân bón tại Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Ảnh: Internet.Sản xuất phân bón tại Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Ảnh: Internet.

Đây là loại cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong ngày đầu tiên lên sàn, giá tham chiếu của BFC dự kiến là 30.000 đồng/cổ phiếu. Với biên độ giao dịch 29%, giá cổ phiếu BFC sẽ giao dịch trong khoảng từ 24.000 - 32.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của nền kinh tế, nhưng trong năm 2014, tổng tài sản của BFC vẫn gia tăng, đạt hơn 2.985 tỷ đồng, tăng 2,34% so với năm 2013. Doanh thu thuần giảm nhẹ nhưng nhờ tiết giảm chi phí lãi vay (sau khi thanh toán bớt một phần các khoản nợ vay) và chi phí bán hàng, lợi nhuận sau thuế trong năm 2014 của BFC tăng hơn 10% so với năm 2013. Các năm tới, BFC dự kiến sẽ vẫn duy trì mức cổ tức cao 20%...

(PV)