Phạt một cá nhân 40 triệu đồng vì không báo cáo thông tin

Ngày 14/1/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Diền, người có liên quan với bà Trịnh Thị Thu, Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần NTACO (Mã CK: ATA).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Trần Văn Diền bị phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo UBCKNN, lý do của quyết định xử phạt này là do ông Trần Văn Diền đã không báo cáo UBCKNN, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch bán 25.510 cổ phiếu và mua 74.000 cổ phiếu ATA, vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 28 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

(KD)