Phạt một cá nhân 42.500.000 đồng vì giao dịch không báo cáo

(eFinance Online) - Ngày 13/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Võ Thị Tiếp (địa chỉ: Đak Sin, Đăk RLấp, Đăk Nông).
 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo quyết định này, bà Võ Thị Tiếp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 42.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.

Cụ thể, bà Võ Thị Tiếp, người có liên quan đến ông Võ Trường Thành - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, mã chứng khoán TTF, mua 41.170 cổ phiếu TTF và bán 4.170 cổ phiếu TTF từ ngày 30/11/2015 đến ngày 04/01/2016; bán 36.000 cổ phiếu TTF ngày 04/4/2016 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch.

Mức phạt trên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)