Phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 – 2020: Chú trong nguồn nhân lực

Trong 2 ngày 5, 6/11/2015, Sở GDCK Hà Nội (HNX) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) tổ chức Diễn đàn Đào tạo thị trường vốn khu vực tiểu vùng sông Mê Kông – GMS CMEF 2015 với chủ đề “Hợp tác đa phương thúc đẩy đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên thị trường vốn khu vực”.

Ảnh: PV.Ảnh: PV.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Phạm Hồng Sơn cho biết, trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 – 2020, phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục tiêu hàng đầu để đảm bảo chất lượng và sự an toàn, tính minh bạch và bền vững của thị trường, từng bước tiếp cận với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Phó Chủ tịch kỳ vọng diễn đàn lần này sẽ tạo cơ hội hợp tác song phương cũng như đa phương giữa các thành viên thị trường vốn khu vực GMS, các CTCK, trường đại học và học viện nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ thị trường chứng khoán; đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thị trường khu vực, hướng tới hội nhập thị trường vốn ASEAN và thành lập Cộng đồng kinh tế chung ASEAN.

Đại diện SRTC, ông Hoàng Mạnh Hùng, Giám đốc SRTC cho biết Diễn đàn GMS CMEF là một bước quan trọng để các nước GMS có sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng các tiêu chuẩn đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực chứng khoán, hướng tới mục tiêu chung công nhận lẫn nhau đối với các chứng chỉ chứng khoán của các nước GMS và khu vực ASEAN.

Về phía Sở GDCK Thái Lan, Tiến sĩ Krisada Sektrakul - Giám đốc Trung tâm Đào tạo thị trường chia sẻ, qua diễn đàn này, chúng ta đã thống nhất các chuẩn của những người hành nghề tư vấn đầu tư chứng khoán và sẽ tiếp tục cùng nhau đặt ra các tiêu chuẩn cho các nhà tư vấn tài chính và phân tích chứng khoán. Tiến sĩ Krisada Sektrakul cũng tin rằng diễn đàn này là một bước quan trọng để tăng cường năng lực cho những người hành nghề chứng khoán trong khu vực cũng như tạo ra một thế hệ những người hành nghề mới cho thị trường vốn trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng gia tăng. 

Trong gần 2 ngày làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về 3 nội dung gồm thực trạng hoạt động đào tạo và kinh nghiệm nâng cao chất lượng đối với người hành nghề chứng khoán; thực trạng đào tạo công chúng đầu tư và tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ nhiều sáng kiến hợp tác đa phương trong lĩnh vực đào tạo trên thị trường vốn nhằm nâng cao chất lượng của  nguồn nhân lực phục vụ hoạt động và phát triển thị trường chứng khoán.

Bên lề diễn đàn, nhóm Uỷ ban công ác dự án Đào tạo người hành nghề chứng khoán (GMS PEWC) cũng họp bàn về các vấn đề cấp phép hành nghề tư vấn đầu tư chứng khoán của các Sở Giao dịch chứng khoán thuộc khối GMS và chiến lược phát triển nguồn nhân lực hành nghề chứng khoán cho thị trường trong khu vực GMS.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đánh giá cao kinh nghiệm và chia sẻ của các đại biểu về đào tạo cũng như những đề xuất, sáng kiến hợp tác trong khu vực. Ông mong rằng những đề xuất, sáng kiến này sẽ giúp các nước GMS mở rộng mạng lưới kết nối trong hoạt động đào tạo trên thị trường vốn khu vực và khai thác tốt hơn mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý và các trung gian trên thị trường chứng khoán.

(PV)