Phiên đấu thầu ngày 3/10: HNX huy động 1.150 tỷ đồng

(eFinance Online) - Ngày 3/10/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 30 năm (500 tỷ đồng).  Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 1.150 tỷ đồng. 
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 19 thành viên dự thầu, huy động được 150 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,02%/năm, tăng 0,52%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/8/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,12%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/9/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,12%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 122.911 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

PV