Phiên IPO của VINAWACO thu hơn 91 tỷ đồng

Phiên đấu giá bán 9.027.300 cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (VINAWACO) với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần đã được tổ chức thành công tại Sở GDCK Hà Nội. Phiên đấu giá đã thu hút 20 nhà đầu tư tham dự, trong đó có 2 nhà đầu tư tổ chức.

Ảnh: Phương Tú.Ảnh: Phương Tú.

Tại phiên đấu giá, số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ là 27.725.600 cổ phần (gấp 3 lần số lượng cổ phần đưa ra đấu giá), giá đặt mua cao nhất là 11.100 đồng/cổ phần, và có nhà đầu tư sẵn sàng đặt mua toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá. Kết quả, toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán hết cho tất cả các nhà đầu tư tham dự với giá bình quân là 10.100 đồng/cổ phần. Như vậy, 100% số lượng cổ phần Tổng Công ty đưa ra đấu giá đã được bán hết với tổng giá trị thu về là hơn 91,17 tỷ đồng, cao hơn 0,9 tỷ đồng so với tổng giá trị theo mệnh giá của số cổ phần chào bán.

Sau đợt đấu giá cổ phần, vốn điều lệ dự kiến của VINAWACO sẽ là 300 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 99 tỷ đồng, chiếm 33% tổng số vốn điều lệ sau khi đã bán hết cổ phần ưu đãi người lao động và cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần VINAWACO, ngày 26/3/2014:

Số cổ phần đưa ra đấu giá

9.027.300 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

27.725.600  cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

20 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

27.725.600  cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

9.027.300 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

2.000  cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

11.100 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

11.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.100 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

20 NĐT

Tổ chức

2 NĐT

Cá nhân

18 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

9.027.300 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

91.176.600.000 đồng

(Phương An)