Quản lý quỹ Đối tác toàn cầu bị phạt hơn 200 triệu đồng

Ngày 22/8/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 625/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đối tác toàn cầu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị phạt tổng số tiền là 227.500.000 đồng do không tuân thủ các quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 22, Nghị định 108/2013/NĐ-CP do không thiết lập Bộ phận Kiểm soát nội bộ theo quy định.

Phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 26, Nghị định 108/2013/NĐ-CP do không bố trí đủ người hành nghề chứng khoán cho từng nghiệp vụ kinh doanh theo quy định.

Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định.

Phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 34, Nghị định 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đầy đủ khi tỷ lệ vốn khả dụng dưới mức 180%.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)