Quý II/2014: 203/209 doanh nghiệp niêm yết trên HNX nộp báo cáo tài chính

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tính đến hết ngày 20/7/2014, đã có 203/209 doanh nghiệp niêm yết trên HNX không phải là công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC) nộp BCTC đúng hạn, đạt tỷ lệ 97,1% (tăng 7% so với cùng kỳ năm trước). 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý II/2014 chiếm 87%, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 13%, giảm 44% so với quý II/2013.

Đối với 150 tổ chức niêm yết là công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc có nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý (hạn nộp 14/8/2014): đã có 46 doanh nghiệp thực hiện nộp sớm, trong đó có 39 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lãi (tính trên báo cáo công ty mẹ) gần 1000 tỷ, 7 DN lỗ 19 tỷ đồng.

(Kim Liên)