SABECO chính thức niêm yết 641.281.186 cổ phiếu tại HOSE

(eFinance Online) - Sáng ngày 06/12/2016, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã chính thức niêm yết 641.281.186 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Với mã chứng khoán SAB, công ty đã trở thành thành viên thứ 399 niêm yết trên HOSE.
Quang cảnh lễ niêm yết.Quang cảnh lễ niêm yết.

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tiền thân là Nhà máy Bia Chợ Lớn thuộc hãng B.G.I, chủ tư bản Pháp, được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp quản. Ngày 28/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án và chuyển Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thành Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn. Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là 6.412.811.860.000 đồng. Công ty có 23 Công ty con và 31 Công ty liên doanh và  liên kết.

Sabeco là Tập đoàn lớn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bia, rượu, nước giải khát trên lãnh thổ Việt Nam, Công ty có năng lực sản xuất lớn nhất trong nghành, mạng lưới phân phối trải rộng trên toàn quốc, sản lượng tiêu thụ trên 45% thị phần cả nước. Chín tháng năm 2016, Tổng tài sản của Công ty đạt trên 22.703 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 21.808 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.547 tỷ đồng.

Ngày 04/11/2016, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thông qua đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại HOSE. Sau quá trình thẩm định của HOSE, ngày 25/11/2016, HOSE đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-SGDHCM về việc niêm yết cổ phiếu cho Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn với giá tham chiếu dự kiến trong ngày giao dịch đầu tiên là 110.000 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động giá là +/-20%...

(GN)