SCIC chào bán thành công 78.378.300 cổ phần Vinamilk

(eFinance Online) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngày 12/12/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức buổi chào bán cạnh tranh cổ phần Vinamilk do SCIC đại diện chủ sở hữu.
Quang cảnh buổi chào bán.Quang cảnh buổi chào bán.

Phiên chào bán cạnh tranh cổ phần Vinamilk có tổng số lượng 130.630.500 cổ phần, tương ứng 9% vốn điều lệ của Vinamilk, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số nhà đầu tư tham gia là 02 nhà đầu tư, bao gồm: F&N Dairy Investment Pte Ltd và F&N Bev Manufacuring PTE.LTD.

Kết quả chào bán: Tổng số cổ phần bán 78.378.300 cổ phần, tương ứng 60% tổng số lượng cổ phần chào bán, với mức giá 144.000 đồng/cổ phần.

Tổng số giá trị trúng giá là 11.286.475.200.000 đồng.

(GN)