Sẽ huy động 1.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô

Theo kế hoạch phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô 2013 - 2015 đợt 1/2013, khối lượng huy động là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất trái phiếu được cố định trong suốt kỳ hạn 5 năm, được thanh toán định kỳ 1 năm/lần và hoàn trả gốc 1 lần khi đáo hạn.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

UBND thành phố Hà Nội có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ theo quy trình, thủ tục mua lại trái phiếu Chính phủ.

Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, UBND thành phố Hà Nội quyết định lãi suất phát hành trái phiếu theo nguyên tắc không thấp hơn mức lãi suất phát hành của trái phiếu Chính phủ và tính toán hợp lý so với khung lãi suất của các ngân hàng thương mại nhà nước tại thời điểm phát hành.

Phương thức phát hành được thực hiện thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trường hợp không huy động đủ khối lượng (1.000 tỷ đồng), phần còn lại sẽ được thực hiện theo phương thức bảo lãnh phát hành. Các tổ chức Việt Nam không được sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước để mua trái phiếu. Trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015 được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015 của UBND thành phố Hà Nội có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố. Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được nộp vào ngân sách Thành phố và chi cho 8 công trình, dự án trọng điểm đã được HĐND Thành phố thông qua (Gồm: 5 công trình giao thông hạ tầng khung nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông; 2 công trình bệnh viện khu vực ngoại thành theo quy hoạch phát triển mạng lưới y tế của Thành phố nhằm nâng cao đời sống nhân dân ngoại thành và giảm tải cho các bệnh viện khu vực nội thành; 1 dự án lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng trạm bơm tiêu nhằm cải thiện hệ thống tưới tiêu nước khu vực phía Tây Tp. Hà Nội).

(Nhã Tường)