Sử dụng chữ ký số trong giao dịch chứng khoán yêu cầu tất yếu

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết giao dịch  điện tử trong lĩnh vực chứng khoán yêu cầu nhanh chóng, thuận tiện nhưng phải an toàn và đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng chữ ký số trong giao dịch chứng khoán trực tuyến là phương án tối ưu đảm bảo tính pháp lý của chứng từ điện tử trong giao dịch; an toàn, thuận tiện, nhanh chóng khi xác thực nhà đầu tư. Hiện nay, có khoảng 2 triệu nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Đây là những khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng chữ ký số trong giao dịch chứng khoán.
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, trong đó quy định về việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Theo quy định này, các công ty chứng khoán được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến phải tích hợp chữ ký số cho nhà đầu tư lựa chọn sử dụng và nhà đầu tư được phép lựa chọn sử dụng chữ ký số để xác thực đặt lệnh mua bán chứng khoán trực tuyến.

Tuy nhiên, việc triển khai áp dụng chữ ký số trong giao dịch chứng khoán trực tuyến hiện nay còn chưa phổ biến. Một nguyên nhân là do chi phí chứng thư số đối với cá nhân vẫn còn cao. Do nhà đầu tư là cá nhân chưa nhận thức đầy đủ lợi ích của việc sử dụng chữ ký số, họ lựa chọn phương án miễn phí thay vì duy trì chi phí hàng năm như hiện nay để sử dụng chữ ký số cho một số ít giao dịch trực tuyến. Vì vậy, cần có biện pháp giảm chi phí chứng thư số để khuyến khích số đông nhà đầu tư sử dụng, dần hình thành nhận thức và thói quen sử dụng chữ ký số trong giao dịch chứng khoán nói riêng và giao dịch điện tử nói chung.

Đối với giao dịch điện tử giữa các tổ chức, cá nhân với cơ quan Nhà nước trong các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, mức chi của chứng thư số hiện nay cũng chưa phù hợp áp dụng cho đối tượng cá nhân, hộ kinh doanh hoặc cho các thủ tục hành chính chỉ thực hiện một lần (ví dụ cấp chứng chỉ hành nghề).

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Việt Nam tham gia thị trường chứng thư số chứng thực website (chứng thư số SSL VPN) nên quan tâm tránh để ngỏ thị trường này cho các tổ chức nước ngoài, gây lãng phí một nguồn thu lớn; Các loại hình dịch vụ mà các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đang cung cấp và có thể cung cấp kèm theo dịch vụ chứng thực chữ ký số để tăng doanh thu, góp phần bù đắp cho chi phí duy trì dịch vụ chứng thư số (ví dụ: dịch vụ cấp dấu thời gian; dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực thuế, hải quan;...) và biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường này.

Phương An