Tạm ngừng hoạt động hệ thống công nghệ thông tin UBCKNN để bảo trì, bảo dưỡng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý Nhà nước, UBCKNN sẽ tạm ngừng hoạt động các hệ thống công nghệ thông tin của UBCKNN để thực hiện bảo trì, bảo dưỡng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBCKNN sẽ tạm ngừng hoạt động các hệ thống công nghệ thông tin gồm: Cổng thông tin điện tử, Thư điện tử, Hệ thống Công bố thông tin (IDS), Hệ thống Giám sát giao dịch (MSS), Hệ thống CSDL quản lý Công ty Chứng khoán (SCMS), Hệ thống CSDL quản lý Công ty Quản lý Quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán (FMS), Hệ thống CSDL quản lý Nhà đầu tư nước ngoài.

Các hệ thống công nghệ thông tin trên sẽ tạm ngừng hoạt động từ 07h00 ngày 19/12/2015 đến 24h00 ngày 20/12/2015 để thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống.

Các hệ thống sẽ hoạt động trở lại từ 01h00 ngày 21/12/2015.

(PV)