Tập đoàn Dệt may Việt Nam IPO thành công

Hôm nay (22/9/2014), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Có 87 nhà đầu tư trúng đấu giá với tổng khối lượng cổ phần là 110.558.200 cổ phần.Có 87 nhà đầu tư trúng đấu giá với tổng khối lượng cổ phần là 110.558.200 cổ phần.

Số cổ phần bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 121.999.150 cổ phần với mức giá khởi điểm là 11.000 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá đã thu hút sự tham dự của 87 nhà đầu tư trong đó có 15 nhà đầu tư tổ chức.

Kết thúc phiên đấu giá đã có 87 nhà đầu tư trúng đấu giá với tổng khối lượng cổ phần là 110.558.200 cổ phần (trong đó khối lượng cổ phần trúng thầu của nhà đầu tư nước ngoài là 55.032.900 cổ phần) với mức giá trúng bình quân 11.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 1.216.160.500.000 đồng.

Như vậy, từ đầu năm 2014 đến nay, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức được 21 phiên đấu giá bán cổ phần trong đó có những đợt đấu giá với tổng số lượng cổ phần chào bán lớn như Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex… Tổng số tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần trên HOSE từ đầu năm đến nay đã đạt trên 2.924 tỷ đồng, tăng 4,9 lần so với cùng kỳ 2013…

Tập đoàn Dệt may Việt Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Dệt may Việt Nam và các đơn vị thành viên tại Đề án Thí điểm thành lập Tập đoàn Dệt may Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 314/2005/QĐ-TTg. Đến ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 974/QĐ-TTg về việc chuyển công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex thành Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu.

(GN)