Tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán

Ngày 12/8/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán (Securities Company Management System - SCMS) cho các Công ty chứng khoán khu vực phía Bắc.

Bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại Hội nghị.Bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại Hội nghị.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán được xây dựng nhằm phục vụ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thông tin tập trung và gửi dữ liệu báo cáo của các công ty chứng khoán. Theo đó, hệ thống CSMS có 3 chức năng: Quản lý thông tin hồ sơ công ty, thực hiện gửi và theo dõi tình trạng các báo cáo định kỳ, bất thường và khác. Thực hiện gửi các tin cần công bố của công ty lên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Thông qua hệ thống này, các công ty có thể công bố thông tin và gửi báo cáo cho UBCKNN theo quy định của pháp luật một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, giảm thiểu chi phí.

Bên cạnh đó, hệ thống SCMS giúp UBCKNN nhanh chóng tiếp cận thông tin, dữ liệu báo cáo của các đối tượng phải công bố thông tin và nâng cao công tác giám sát về báo cáo và công bố thông tin.

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết: Việc thực hiện quy định về công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN và gửi báo cáo cho UBCKNN thời gian qua được các công ty thực hiện chủ yếu bằng văn bản, với một lượng lớn thông tin phải công bố, các công ty đã gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhằm hỗ trợ các công ty trong việc công bố thông tin ra thị trường, giúp các công ty giảm tải khó khăn, tránh sự chậm trễ trong việc công bố và báo cáo, UBCKNN đã xây dựng Hệ thống SCMS.

Việc UBCKNN triển khai đưa Hệ thống SCMS vào hoạt động cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán là cấp thiết đối với nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo của công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán, thể hiện nỗ lực của UBCKNN trong thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường chứng khoán, phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Được biết, ngày 15/8/2014, Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán tiếp tục được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh cho các công ty chứng khoán khu vực phía Nam...

(PV)