Tập huấn sử dụng Hệ thống CSDL quản lý Công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư

Hôm qua (1/12), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý Công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư (FMS) cho các công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát và chi nhánh/văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại khu vực phía Bắc.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại khu vực phía Bắc.Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại khu vực phía Bắc.

Hệ thống CSDL quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư được xây dựng nhằm phục vụ và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin tập trung và gửi báo cáo của các tổ chức như công ty quản lý quỹ; ngân hàng lưu ký/ngân hàng giám sát; văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.     

Thông qua hệ thống này, các công ty có thể công bố thông tin và gửi báo cáo cho UBCKNN theo quy định của pháp luật một cách thuận tiện, chính xác, giảm thiểu thủ tục hành chính và chi phí. Bên cạnh đó, hệ thống FMS hỗ trợ UBCKNN nhanh chóng tiếp cận thông tin, dữ liệu báo cáo của các công ty, giúp công tác thống kê, tổng hợp được nhanh chóng, chính xác và nâng cao công tác quản lý giám sát thị trường.

Việc UBCKNN triển khai đưa Hệ thống FMS vào hoạt động nằm trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước của UBCKNN đối với lĩnh vực quản lý quỹ, thể hiện nỗ lực của UBCKNN trong thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường chứng khoán, phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Được biết, ngày 4/12/2014, Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống CSDL quản lý Công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư sẽ tiếp tục được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh cho các công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký/giám sát, các văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ tại khu vực phía Nam.

(PV)