Tháng 10/2015: Sôi động cổ phiếu mới lên sàn HNX

Thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 10/2015 có 3 mã cổ phiếu niêm yết mới (PMB, VMS, DGL), nâng số lượng cổ phiếu niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) lên 371 mã cổ phiếu, với tổng khối lượng niêm yết đạt xấp xỉ 10.402 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị niêm yết thị trường đạt xấp xỉ 104.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết diễn biến theo xu hướng tăng. HNX Index có 15 phiên tăng điểm và 7 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 4,26 điểm (+5,46%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 82,23 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/10/2015. Các chỉ số khác trong bộ chỉ số HNX hầu hết đều tăng mạnh: đứng đầu là chỉ số ngành Công nghiệp tăng 14,18 điểm (+10,24%) dừng tại mức 152,6 điểm, chỉ số HNX Large Cap tăng 7,72 điểm (+6,9%) đạt 119,57 điểm; chỉ số HNX30TRI tăng 9,99 điểm (+5,95%), đạt 177,82 điểm; chỉ số ngành Tài chính tăng 5,9 điểm (+4,99%), dừng tại mức 124,02 điểm; chỉ số HNX Mid/Small Cap đạt 138,75 điểm, tăng 2,41 điểm (+1,77%). Chỉ có 1 chỉ số giảm điểm là chỉ số ngành Xây dựng giảm 1,86 điểm (-1,43%) đạt 128,51 điểm.  

Thanh khoản thị trường cũng tăng so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch  đạt 945,48 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 10.421 tỷ đồng, tính bình quân khối lượng giao dịch đạt 42,97 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 473,69 tỷ đồng/phiên (tăng 21,69% khối lượng giao dịch và 18,12% giá trị giao dịch so với tháng trước). Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 167,6 triệu cổ phiếu, chiếm 17,73% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tháng này, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng giảm, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển nhượng tổng cộng 33,41 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 482,24 tỷ đồng, trong đó giao dịch bán ra là 13,66 triệu cổ phiếu, còn lại là 19,74 triệu cổ phiếu được mua vào.

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 10 năm 2015

TT

Mã CK

KLGD

(cổ phiếu)

GTGD

(đồng)

Tỷ lệ KLGD

(%)

Tỷ lệ GTGD

(%)

1

SHB

93.495.491

637.222.221.950

9,89

6,11

2

SCR

64.443.716

523.014.344.100

6,82

5,02

3

KLF

61.420.780

272.517.550.700

6,50

2,62

4

TIG

48.971.692

527.652.647.500

5,18

5,06

5

PVS

39.175.620

872.429.806.500

4,14

8,37

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 10 năm 2015

TT

Mã CK

Giá đóng

cửa ngày

30/09/2015

(đ/CP)

Giá đóng

cửa ngày

31/08/2015

(đ/CP)

Chênh lệch

(đ/CP)

Tỷ lệ

chênh lệch (%)

1

OCH

9.200

5.300

3.900

73,58

2

VCS

61.800

40.200

21.600

53,73

3

HPS

7.200

4.900

2.300

46,94

4

NTP

64.600

45.600

19.000

41,67

5

DC2

3.900

2.800

1.100

39,29

Về tình hình giao dịch chỉ số HNX 30, với 22 phiên giao dịch, trong đó có 12 phiên tăng điểm và 10 phiên giảm điểm, chỉ số HNX 30 tăng tổng cộng 8,35 điểm (+5,81%) so với thời điểm đóng cửa giao dịch tháng 9/2015, dừng tại mốc 152,05 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao cuối tháng. Giao dịch bình quân của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt xấp xỉ 20,05 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 226,06 tỷ đồng/phiên, chiếm tỷ trọng 46,66% khối lượng giao dịch và 47,74% giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường. Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10/2015, giá trị vốn hóa nhóm cổ phiếu HNX 30 chiếm 47,32% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

Trên thị trường UPCoM trong tháng 10 có 11 mã đăng ký giao dịch mới (DOP, VLC, CGP, GEX, HNB, MTA, CMK, VGC, BDW, HJC và AGP), nâng tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM là 237 mã cổ phiếu. Chỉ số UPCoM-Index có 9 phiên tăng điểm, 12 phiên giảm điểm và 1 phiên không có biến động về điểm, tổng cộng tăng 0,77 điểm (+1,49%), dừng tại mức 52,41 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng. Tổng cộng có 127,97 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 4.395 tỷ đồng, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 5,81 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch đạt 199,78 tỷ đồng/phiên (tăng 139% khối lượng giao dịch và 798% giá trị giao dịch so với tháng trước).

(PT)