Tháng 1/2015: Giá trị giao dịch bình quân cổ phiếu tại HNX đạt 676,6 tỷ đồng/phiên

Trong tháng 1/2015, Sở GDCK Hà Nội chào đón hai doanh nghiệp mới lên niêm yết là CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PBP) và CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (mã chứng khoán TTB), góp phần nâng tổng số doanh nghiệp niêm yết trên HNX lên 367 doanh nghiệp, tổng khối lượng niêm yết đạt xấp xỉ 9.395 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị niêm yết đạt xấp xỉ 93.951 tỷ đồng.

Ảnh: PT.Ảnh: PT.

Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 1 có 9 phiên tăng điểm và 11 phiên giảm điểm, HNX Index tăng tổng cộng 2,58 điểm (3,11%) so với thời điểm cuối tháng trước, đạt mức 85,56 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/01/2015. Các chỉ số khác trong bộ chỉ số HNX tăng trưởng khá ổn định: chỉ số HNX30TRI tăng 4,22 điểm (2,31%), đạt 186,6 điểm; chỉ số HNX Large Cap đạt 125,63 điểm, tăng 4,91 điểm (4,07%); chỉ số HNX Mid/Small Cap đạt 140,67 điểm, tăng 0,69 điểm (2,62%); 3 chỉ số ngành đều tăng điểm, trong đó chỉ số ngành Tài chính có mức tăng nhiều nhất tăng 7,81 điểm (6,33%) dừng tại mức 131,1 điểm, chỉ số ngành Xây dựng tăng 3,65 điểm (2,75%) đạt 136,31 điểm, chỉ số ngành Công nghiệp tăng 1,33 điểm (0,93%), đạt 144,76 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản toàn thị trường lại giảm đáng kể so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch đạt 1.068 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 13.532 tỷ đồng, tính bình quân khối lượng giao dịch đạt 53,39 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 676,6 tỷ đồng/phiên (giảm 8,87% về khối lượng giao dịch và giảm 14,26% về giá trị giao dịch so với tháng trước). Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 177,7 triệu cổ phiếu, chiếm 16,64% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 1 năm 2015

TT

Mã CK

Khối lượng giao dịch

(cổ phiếu)

Giá trị giao dịch

(đồng)

Tỷ lệ khối lượng giao dịch

(%)

Tỷ lệ giá trị giao dịch

(%)

1

KLF

186.366.883

2.087.528.334.800

17,45

15,43

2

SHB

102.513.292

908.233.201.700

9,60

6,71

3

SCR

97.840.262

850.191.130.000

9,16

6,28

4

PVX

58.820.794

294.506.665.000

5,51

2,18

5

PVS

42.768.683

1.170.771.624.300

4,01

8,65

Xét về giá cổ phiếu, số lượng cổ phiếu giảm giá giành thế áp đảo với 168 cổ phiếu (chiếm 45,78% tổng số lượng cổ phiếu niêm yết trên thị trường), còn lại 158 cổ phiếu tăng giá và 41 cổ phiếu đứng giá.

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 1 năm 2015

TT

Mã CK

Giá đóng cửa ngày 31/12/2014

(đ/CP)

Giá đóng cửa

ngày 30/01/2014

(đ/CP)

Chênh lệch

(đ/CP)

Tỷ lệ

chênh lệch (%)

1

PIV

7.100

13.900

6.800

95,77

2

VE1

4.000

6.600

2.600

65,00

3

BHT

4.200

6.900

2.700

64,29

4

KSQ

7.700

11.600

3.900

50,65

5

TV3

20.500

30.000

9.500

46,34

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) giao dịch khá khiêm tốn, NĐTNN thực hiện chuyển nhượng tổng cộng 34,49 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 733,33 tỷ đồng, trong đó giao dịch bán ra chiếm ưu thế với 17,74 triệu cổ phiếu, còn lại 16,75 triệu cổ phiếu được mua vào. NĐTNN mua vào tổng cộng 184 mã cổ phiếu, trong đó dẫn đầu là các mã KLS (3,76 triệu cổ phiếu), VCG (2,48 triệu cổ phiếu), SHB (1,68 triệu cổ phiếu), SHS (1,67 triệu cổ phiếu) và PVS (1,08 triệu cổ phiếu). Ngược lại, giao dịch bán ra được thực hiện thông qua 174 mã cổ phiếu, tập trung chủ yếu đối với các mã DBC (7,42 triệu cổ phiếu), PVS (2,7 triệu cổ phiếu), NTP (2,63 triệu cổ phiếu), SHB (753.931 cổ phiếu) và LAS (360.000 cổ phiếu).

Trên thị trường UPCoM trong tháng 1 có 3 mã đăng kí giao dịch mới (KTL, MIC, GTC) và 1 mã hủy đăng ký (DBF). Tính đến thời điểm 30/01/2015, số cổ phiếu đăng kí giao dịch trên thị trường UPCoM là 171 mã cổ phiếu. Chỉ số UPCoM-Index có 12 phiên tăng điểm và 8 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 2 điểm (3,32%), đạt 62,3 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng. Tổng khối lượng giao trên UPCOM đạt 56,06 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt 884,76 tỷ đồng, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 2,8 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch đạt 44,24 tỷ đồng/phiên (tăng 6,03% về khối lượng giao dịch và tăng 46,61% về giá trị giao dịch so với tháng trước).

Cũng trong tháng, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức Tuần lễ Quản trị công ty nhằm nâng cao nhận thức về quản trị công ty, thúc đẩy áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch của HNX, hướng tới sự thay đổi về chất của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Các cuộc hội thảo “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hiệu quả” tại Hà Nội và TP.HCM vào ngày 20 và 23/1 do HNX phối hợp với Công ty chứng khoán FPT (FPTS) tổ chức thu hút sự  quan tâm tham dự của rất đông các doanh nghiệp. Ngoài ra HNX cũng phối hợp với UBCKNN tổ chức Hội thảo "Hoàn thiện khung pháp lý về Công bố Thông tin cho thị trường chứng khoán" nhằm lấy ý kiến góp ý của các thành viên tham gia thị trường dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 52/2012/TT-BTC.

(PV)