Tháng 2/2015: Giao dịch thứ cấp trái phiếu Chính phủ đạt hơn 43.000 tỷ đồng

Hoạt động đấu thầu tại SGDCK Hà Nội vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu. Tháng 2/2015, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 16 phiên đấu thầu, huy động được hơn 24,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 22.974 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.600 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

So với tháng 1/2015, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 2 giảm 12,2%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,10-5,24%/năm, 5 năm trong khoảng 5,29-5,95%/năm, 10 năm trong khoảng 6,48-6,50%/năm, 15 năm trong khoảng 7,50-7,59%/năm. So với tháng 1/2015, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 3 năm giảm khoảng 0,33%/năm, 5 năm giảm khoảng 0,67%/năm, 10 năm giảm 0,02%/năm, 15 năm giảm 0,41%/năm.

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

KL gọi thầu

KL đăng ký

KL trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/năm)

Vùng LS
trúng thầu
 (%/năm)

3 Năm

2

900,000,000,000

2,600,000,000,000

750,000,000,000

5.05-5.50

5.10-5.24

5 Năm

5

18,100,000,000,000

31,520,300,200,000

16,394,300,200,000

5.10-7.00

5.29-5.95

10 Năm

5

3,400,000,000,000

6,845,000,000,000

2,430,000,000,000

6.29-7.80

6.48-6.50

15 Năm

4

5,600,000,000,000

12,225,700,000,000

5,000,000,000,000

7.30-8.50

7.50-7.59

 Tổng

16

28,000,000,000,000

53,191,000,200,000

24,574,300,200,000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 2/2015, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 318,5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 34,1 nghìn tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 92,3 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 9,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 2,3 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 2,2 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 3,83 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 3,88 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức repos đạt hơn 299 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán repos đạt hơn 41 tỷ đồng.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

1 Tháng

2,000,000

216,194,500,000

5.3930 - YTM - 5.3991

2

2 Tháng

2,500,000

269,106,000,000

5.4002 - YTM - 5.5030

3

3 Tháng

7,850,000

842,234,750,000

4.0015 - YTM - 5.5005

4

6 Tháng

4,600,000

493,283,400,000

4.4988 - YTM - 5.4984

5

9 Tháng

4,200,000

437,827,200,000

4.2306 - YTM - 4.9715

6

12 Tháng

47,638,333

5,101,503,341,917

4.3498 - YTM - 8.1805

7

2 Năm

85,910,456

9,388,973,414,282

4.5501 - YTM - 6.9609

8

3 Năm

31,000,000

3,329,665,000,000

4.6501 - YTM - 7.3307

9

3 - 5 Năm

48,045,333

5,476,767,458,517

5.0799 - YTM - 6.5000

10

5 Năm

74,334,312

7,559,171,609,259

5.2600 - YTM - 6.8000

11

7 - 10 Năm

1,000,000

109,958,000,000

7.5001 - YTM - 7.5001

12

10 Năm

4,500,000

465,047,500,000

6.4800 - YTM - 7.5000

13

15 Năm

5,000,000

503,395,000,000

7.5600 - YTM - 7.5701

 

Tổng

318,578,434

34,193,127,173,975

 

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 2/2015, không có giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright. Giá trị giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch repos đạt hơn 470 tỷ đồng. Không có giao dịch TPKB của NĐTNN.

(Phương An)