Tháng 3/2015: Giao dịch trái phiếu Chính phủ thứ cấp đạt hơn 122,8 nghìn tỷ đồng

Tháng 3/2015, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 23 phiên đấu thầu, huy động được hơn 17.365 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 15.618 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được hơn 1.747 tỷ đồng. So với tháng 2/2015, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 3 giảm 29,3%.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 4,89-5,00%/năm, 5 năm trong khoảng 5,10-5,65%/năm, 10 năm trong khoảng 6,35-6,79%/năm, 15 năm trong khoảng 7,25-7,70%/năm. So với tháng 2/2015, nhìn chung lãi suất cao nhất của kỳ hạn 3 năm giảm khoảng 0,24%/năm, 5 năm giảm khoảng 0,30%/năm, 10 năm tăng 0,29%/năm, 15 năm tăng 0,11%/năm.

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

KL gọi thầu

KL đăng ký

KL trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu
(%/năm)

Vùng LS trúng thầu
(%/năm)

3 Năm

3

700,000,000,000

1,750,000,000,000

700,000,000,000

4.89-5.30

4.89-5.00

5 Năm

7

17,300,000,000,000

24,219,222,300,000

6,969,222,300,000

5.09-7.00

5.10-5.65

10 Năm

6

7,400,000,000,000

10,025,000,000,000

3,300,000,000,000

6.28-7.80

6.35-6.79

15 Năm

7

8,096,000,000,000

14,041,600,000,000

6,396,600,000,000

7.10-8.50

7.25-7.70

Tổng

23

33,496,000,000,000

50,035,822,300,000

17,365,822,300,000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 3/2015, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 830,8 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 88,8 nghìn tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 331,5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 34 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 14,5 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 8,4 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 9,7 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức repos đạt hơn 802 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán repos đạt hơn 95,7 tỷ đồng.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

1 Tháng

478,660

52,900,545,880

4.9018 - YTM - 4.9018

2

2 Tháng

7,800,000

827,843,600,000

3.9008 - YTM - 45.9365

3

3 Tháng

3,000,000

327,051,000,000

4.1500 - YTM - 4.2977

4

6 Tháng

6,841,237

740,973,999,215

3.9487 - YTM - 4.5003

5

9 Tháng

10,872,665

1,146,956,542,246

4.4005 - YTM - 5.0005

6

12 Tháng

147,969,128

15,596,772,070,533

4.3205 - YTM - 4.8499

7

2 Năm

229,833,426

25,028,173,902,690

4.4999 - YTM - 7.9293

8

3 Năm

67,102,000

7,306,444,764,000

4.6501 - YTM - 6.1999

9

3 - 5 Năm

101,456,666

11,317,140,684,881

4.9960 - YTM - 7.4992

10

5 Năm

170,450,612

17,374,213,052,987

5.2499 - YTM - 7.7999

11

5 - 7 Năm

6,750,000

837,676,750,000

5.6001 - YTM - 7.1194

12

7 Năm

3,090,000

401,619,660,000

6.1000 - YTM - 6.8000

13

7 - 10 Năm

8,240,000

951,810,820,000

6.4500 - YTM - 7.5000

14

10 Năm

27,949,668

2,887,347,370,252

6.3401 - YTM - 8.1506

15

10 - 15 Năm

5,550,000

632,698,475,000

7.1500 - YTM - 7.3201

16

15 Năm

33,500,000

3,423,478,000,000

7.2000 - YTM - 7.5900

 

Tổng

830,884,062

88,853,101,237,684

 

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 3/2015, không có giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright. Giá trị giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch repos đạt hơn 483 tỷ đồng. Không có giao dịch TPKB của NĐTNN.

(PV)