Tháng 5/2014: Huy động hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

Trong tháng 5/2014, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 19 phiên đấu thầu, huy động được hơn 15.749 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP), trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 15.000 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 200 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn: Diễn Đàn Doanh Nghiệp.Ảnh minh họa - nguồn: Diễn Đàn Doanh Nghiệp.

Khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 5/2014 tăng nhẹ so với tháng 4/2014 (19%). Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,58-5,70%/năm, 3 năm trong khoảng 6,07-6,20%/năm, 5 năm trong khoảng 7,10-7,60%/năm, 10 năm là 8,70-%/năm, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 3 năm, 5 năm giảm so với tháng 4; lãi suất kỳ hạn 2 năm, 10 năm giữ nguyên so với tháng 4/2014.

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

KL gọi thầu

KL đăng ký

KL trúng thầu

Vùng LS đặt thầu(%/năm)

Vùng LS trúng thầu(%/năm)

2 Năm

4

7,500,000,000,000

12,130,666,600,000

2,580,666,600,000

5.50-6.30

5.58-5.70

3 Năm

7

12,100,000,000,000

16,615,398,500,000

7,195,398,500,000

5.98-8.20

6.07-6.20

5 Năm

7

10,100,000,000,000

10,880,000,000,000

4,940,000,000,000

7.00-8.20

7.10-7.60

10 Năm

1

1,500,000,000,000

1,036,380,000,000

1,033,900,000,000

8.59-8.80

8.70-8.70

Tổng

19

31,200,000,000,000

40,662,445,100,000

15,749,965,100,000

 

 

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 5/2014, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 369 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 39.151 tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại (KHCL) 2 năm, 3 năm, 12 tháng và 5 năm. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 191 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 19,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh (TPCPBL) theo phương thức outright đạt hơn 3.459 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 6.827 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 8.145 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 11.615 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 633 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 447 tỷ đồng.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

1 Tháng

1,000,000

108,503,000,000

3.9964 - YTM - 3.9964

2

6 Tháng

2,200,000

237,043,300,000

4.5999 - YTM - 4.8491

3

9 Tháng

9,900,000

1,060,850,200,000

4.5998 - YTM - 5.1007

4

12 Tháng

91,818,571

9,761,622,371,005

4.6002 - YTM - 5.4500

5

2 Năm

113,566,666

12,059,919,233,314

5.4001 - YTM - 7.9229

6

3 Năm

79,252,664

8,305,455,937,816

5.9499 - YTM - 7.0001

7

3 - 5 Năm

16,570,000

1,841,482,520,000

6.6000 - YTM - 9.8760

8

5 Năm

31,200,000

3,235,587,800,000

7.0000 - YTM - 10.3118

9

5 - 7 Năm

5,320,000

586,425,040,000

8.7999 - YTM - 10.2289

10

7 Năm

7,960,000

910,201,770,000

8.8996 - YTM - 10.1908

11

7 - 10 Năm

2,790,000

291,292,740,000

8.8371 - YTM - 8.8371

12

10 Năm

6,870,000

700,046,610,000

8.6500 - YTM - 11.2507

13

15 Năm

556,600

53,519,873,000

10.5566 - YTM - 10.5566

 

Tổng

369,004,501

39,151,950,395,135

 

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 5, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright đạt 4,7 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 457 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch repos đạt 2 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 190 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán TPKB của NĐTNN theo phương thức outright đạt hơn 95 tỷ đồng, không có giao dịch TPKB của NĐTNN theo phương thức repos.

(PV)