Tháng 6/2014: Thị trường trái phiếu Chính phủ huy động 20.000 tỷ đồng

Hoạt động đấu thầu tại SGDCK Hà Nội (HNX) vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu. Tháng 6/2014, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 14 phiên đấu thầu, huy động được 20.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 6 tăng 27,3% so với tháng 5.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,64-5,75%/năm, 3 năm trong khoảng 6,10-6,25%/năm, 5 năm trong khoảng 7,15-7,23%/năm, 10 năm là 8,70-%/năm và 15 năm là 8,88%/năm. Nhìn chung lãi suất kỳ hạn 2 năm, 3 năm tăng 0,05%/năm so với tháng 5; lãi suất kỳ hạn 5 năm giảm 0,3%/năm so với tháng 5, lãi suất kỳ hạn 10 năm giữ nguyên so với tháng 5.

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 6, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 516 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 54.803 tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại (KHCL) 2 năm, 12 tháng và 3 năm. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 213 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt gần 22 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh (TPCPBL) theo phương thức outright đạt hơn 6.370 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 6.355 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 9.521 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 5.615 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 2.051 tỷ đồng.

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 6, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch repos đạt hơn 10,9 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 1.025 tỷ đồng. Không có giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright. Không có giao dịch TPKB của NĐTNN.

(Kim Liên)