Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với tháng trước tại HNX

Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 2/2016 diễn biến theo xu hướng tăng. HNX Index có 7 phiên tăng điểm và 9 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 1,86 điểm (+2,42%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 78,73 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/02/2016.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Các chỉ số khác trong bộ chỉ số HNX đều tăng khá ấn tượng, trong đó chỉ số ngành Công nghiệp tăng mạnh nhất, tăng 7,63 điểm (+4,99%) đạt 160 điểm; chỉ số ngành Tài chính tăng 2,28 điểm (+1,99%) đạt 116,85 điểm; chỉ số ngành Xây dựng tăng 1,39 điểm (+1,18%) đạt 119,16 điểm. Chỉ số HNX30TRI tăng 4,09 điểm (+2,54%) đạt 164,94 điểm; chỉ số HNX Large Cap tăng 2,04 điểm (+1,88%) đạt 110,8 điểm; chỉ số HNX Mid/Small Cap tăng 5,12 điểm (+3,67%) đạt 144,52 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch đạt 667,75 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 6.608 tỷ đồng, tính bình quân khối lượng giao dịch đạt 40,48 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 413,05 tỷ đồng/phiên (giảm 8,22% về khối lượng giao dịch, giảm 0,56% về giá trị giao dịch so với tháng trước). Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 105,56 triệu cổ phiếu, chiếm 16,3% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 2/2016

TT

Mã chứng khoán

Khối lượng giao dịch

(cổ phiếu)

Giá trị giao dịch

(đồng)

Tỷ lệ khối lượng giao dịch

 (%)

Tỷ lệ giá trị giao dịch

 (%)

1

SCR

92.770.712

886.480.052.200

14,32

13,41

2

SHB

53.913.692

362.730.677.200

8,32

5,49

3

KLF

34.798.173

131.918.261.500

5,37

2,00

4

PVS

26.353.678

394.954.504.600

4,07

5,98

5

PVX

25.360.929

72.915.844.000

3,92

1,10

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 2/2016

TT

Mã chứng khoán

Giá đóng

cửa ngày

29/02/2016

(đồng/cổ phiếu)

Giá đóng

cửa ngày

31/01/2016

(đồng/cổ phiếu)

Chênh lệch

(đồng/cổ phiếu)

Tỷ lệ

chênh lệch (%)

1

SDC

16.600

9.300

7.300

78,49

2

KSK

2.600

1.700

0.900

52,94

3

VTC

8.100

5.500

2.600

47,27

4

SPI

4.100

2.800

1.300

46,43

5

PTD

18.900

13.200

5.700

43,18

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển nhượng tổng cộng 56,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 519,38 tỷ đồng, trong đó giao dịch bán ra là 26,44 triệu cổ phiếu, còn lại là 29,96 triệu cổ phiếu được mua vào.

Chỉ số HNX 30 có 8 phiên tăng điểm và 8 phiên giảm điểm, tăng tổng cộng 2,99 điểm (+2,19%) so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch tháng 01/2016, dừng tại mức 139,46 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 29/02/2016. Giao dịch bình quân của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt 19,36 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 191,43 tỷ đồng/phiên, chiếm tỷ trọng 47,85% khối lượng giao dịch và 46,35% giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường. Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 29/2/2015, giá trị vốn hóa nhóm cổ phiếu HNX 30 chiếm 44,79% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

Trên thị trường UPCoM, Tháng 2 có thêm 4 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới (CMP, RBC, TND, CXH), nâng tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM lên 267 mã cổ phiếu. Chỉ số UPCoM-Index với 9 phiên tăng điểm, 7 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 1,47 điểm (+3,1%), dừng tại mức 48,84 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng. Tổng cộng có 79,29 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 938,45 tỷ đồng, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 4,96 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch đạt 58,65 tỷ đồng/phiên (giảm 39,32% về khối lượng giao dịch, giảm 51,92% về giá trị giao dịch so với tháng trước).

Hoạt động đấu giá cổ phần trong tháng 2 được tổ chức với 3 phiên bán đấu giá cổ phần IPO. Tổng khối lượng cổ phần chào bán của các phiên đấu giá đạt hơn 18,7 triệu cổ phần; số lượng đăng ký mua hợp lệ là 21,7 triệu cổ phần (vượt 16% so với khối lượng cổ phần chào bán). Kết quả, gần 12,4 triệu cổ phần trúng giá với tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 133,8 tỷ đồng, cao hơn 1,9 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm. 2 phiên IPO đã bán hết 100% khối lượng đấu giá là phiên của Công ty TNHH Dệt 19/5 Hà Nội và Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa.

Thống kê các công ty bán đấu giá cổ phần tại HNX tháng 2/2016 

STT

Tên công ty

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội

92.727.945.000

2

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa

13.512.408.000

3

Công ty TNHH MTV Cấp nước Thanh Hóa

27.600.000.000

 
(PT)