Thành viên HĐQT TDG bị phạt 27.500.000 đồng vì báo cáo không đúng thời hạn

(eFinance Online) - Ngày 23/11/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 296/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Đình Cơ (địa chỉ: P55 Gác 3-F2 Tập thể Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Quyết định này, ông Trần Đình Cơ bị UBCKNN phạt 27.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ông Trần Đình Cơ - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương, mã chứng khoán TDG, bán 250.000 cổ phiếu TDG từ ngày 27/12/2017 đến ngày 29/12/2017. Tuy nhiên, đến ngày 08/01/2018, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về kết quả giao dịch nêu trên của ông Trần Đình Cơ.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2018.

(PV)