Thành viên Hội đồng quản trị TNY bị phạt 42.500.000 đồng vì giao dịch "chui"

Ngày 14/10/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 858/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Tiến Hiệp (địa chỉ liên lạc: 107 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, ông Nguyễn Tiến Hiệp bị UBCKNN phạt 42.500.000 đồng (Bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch và báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 14/11/2014 đến ngày 18/11/2014, ông Nguyễn Tiến Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thanh niên, mã chứng khoán: TNY mua 116.000 cổ phiếu TNY nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch; ngày 08/5/2015, ông Hiệp mua 159.197 cổ phiếu TNY nhưng đến ngày 19/5/2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Hiệp.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)