Thao túng giá chứng khoán, một cá nhân bị phạt 250 triệu đồng

Ngày 5/9/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Xuân Dương (Địa chỉ thường trú: Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo UBCKNN, trong thời gian từ 25/4/2011 đến 31/10/2011, ông Vũ Xuân Dương đã có hành vi tạo cung, cầu giả tạo để thao túng giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinam (mã chứng khoán CVN), vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán, Khoản 1 Điều 27 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) và Khoản 1 Điều 13 Thông tư 37/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

Căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN đối với giao dịch cổ phiếu CVN, xem xét tính toán khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán theo quy định tại Quyết định số 180/QĐ-UBCK ngày 27/2/2012 của UBCKNN cho thấy không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của ông Vũ Xuân Dương.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN phạt tiền 250 triệu đồng đối với ông Vũ Xuân Dương theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)