Thao túng giá cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 250 triệu đồng

Ngày 8/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Thanh Huy (địa chỉ: Mỹ Hưng, phường 3, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Huỳnh Thanh Huy bị phạt với số tiền là 250 triệu đồng (quy định tại Khoản 1, Điều 27, Nghị định 85/2010/NĐ-CP).

Lý do, trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2013 đến ngày 14/6/2013, ông Huỳnh Thanh Huy đã liên tục thực hiện các giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Cotec (mã chứng khoán: CLG) với mục đích thao túng giá cổ phiếu CLG. Hành vi của ông Huy đã vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 9, Luật Chứng khoán; Khoản 1, Điều 27, Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Khoản 1, Điều 13, Thông tư 37/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

Căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN đối với giao dịch cổ phiếu CLG, xem xét tính toán khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán theo quy định tại Quyết định số 180/QĐ-UBCK ngày 27/2/2012 của UBCKNN cho thấy không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của ông Huỳnh Thanh Huy.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN đã quyết định đưa ra mức phạt trên.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)