Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 10/2015: Giao dịch thứ cấp đạt hơn 63,4 nghìn tỷ đồng

Tháng 10/2015, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 43 phiên đấu thầu, huy động được 24.953,8 tỷ đồng trái phiếu, tăng 849% so với tháng 9. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 12.953,8 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 11.300 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 700 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 6,54-6,70%/năm, 5 năm trong khoảng 6,63-7,35%/năm, 10 năm trong khoảng 6,90-7,30%/năm, 15 năm trong khoảng 7,65-7,90%/năm. So với tháng 9, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm tăng khoảng 0,24%/năm, 5 năm tăng khoảng 0,03%/năm, 10 năm tăng khoảng 0,10%/năm, 15 năm giữ nguyên.

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

GT gọi thầu

GT đăng ký

GT trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu
(%/năm)

Vùng LS
trúng thầu
(%/năm)

3 Năm

9

10,500,000,000,000

20,100,000,000,000

7,600,000,000,000

6.45-6.80

6.54-6.70

5 Năm

16

19,200,000,000,000

28,495,000,000,000

15,649,000,000,000

6.57-7.45

6.63-7.35

10 Năm

7

4,500,000,000,000

187,800,000,000

112,800,000,000

6.90-7.80

6.90-7.30

15 Năm

11

5,700,000,000,000

2,092,000,000,000

1,592,000,000,000

7.65-8.50

7.65-7.90

Tổng

43

39,900,000,000,000

50,874,800,000,000

24,953,800,000,000

 

 

 
Giao dịch Trái phiếu Chính phủ

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 10/2015, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 422 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% về giá trị so với tháng 9. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 175 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 17,4 nghìn tỷ đồng, giảm 36,2% về giá trị so với tháng 9. Trong đó, giá trị giao dịch TPCP bảo lãnh outright đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng, repos đạt hơn 4,2 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 6,5 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch NĐTNN repos.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

1 Tháng

1,000,000

106,894,000,000

4.3536 - YTM - 4.3536

2

3 Tháng

2,500,000

269,567,500,000

4.3007 - YTM - 4.4981

3

6 Tháng

18,950,000

1,998,756,450,000

4.3894 - YTM - 4.8193

4

9 Tháng

14,000,000

1,464,068,750,000

4.6195 - YTM - 5.0006

5

12 Tháng

122,368,424

13,172,282,467,928

4.8496 - YTM - 5.5501

6

2 Năm

90,172,728

9,688,834,238,936

5.1503 - YTM - 6.2031

7

3 Năm

52,600,000

5,827,374,490,000

5.5600 - YTM - 6.7501

8

3 - 5 Năm

51,925,439

5,502,298,484,551

5.0042 - YTM - 8.2807

9

5 Năm

20,190,000

2,330,879,370,000

5.3951 - YTM - 8.2041

10

5 - 7 Năm

7,050,000

888,081,350,000

6.7943 - YTM - 7.2000

11

7 Năm

16,500,000

1,939,299,450,000

7.0108 - YTM - 7.0308

12

7 - 10 Năm

17,380,000

2,005,096,210,000

6.5349 - YTM - 7.5559

13

10 Năm

2,500,000

256,982,500,000

5.5972 - YTM - 7.1500

14

10 - 15 Năm

500,000

47,153,500,000

7.6800 - YTM - 7.6800

15

15 Năm

5,000,000

510,833,000,000

7.6600 - YTM - 7.7000

 

Tổng

422,636,591

46,008,401,761,415

 

*YTM: Yield to Maturity

Giao dịch Tín phiếu Kho bạc

Trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) thứ cấp tháng 10/2015, khối lượng giao dịch TPKB outright đạt 8,8 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 878 tỷ đồng. Không có giao dịch TPKB repos.

(PT)