Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 7/2014: Huy động hơn 23.000 tỷ đồng qua đấu thầu

Hoạt động đấu thầu tại SGDCK Hà Nội (HNX) vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu. Tháng 7/2014, HNX tổ chức 5 phiên đấu thầu, huy động được 23.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (khối lượng huy động/khối lượng phát hành đạt 96,6%). Trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 22.950 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 250 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

So với tháng 6, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 7 đã tăng 16%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,25 - 5,37%/năm, 3 năm trong khoảng 5,68 - 6,20%/năm, 5 năm trong khoảng 6,68 - 7,04%/năm, 10 năm là 8,48%/năm. So với tháng 6, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 0,38%/năm, 3 năm giảm 0,05%/năm, 5 năm giảm 0,19%/năm và 10 năm giảm 0,22%/năm.

Giao dịch trái phiếu Chính phủ

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 7, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 558 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 59 nghìn tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại (KHCL) 2 năm, 3 năm, 5 năm và 12 tháng. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 193 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 19,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh (TPCPBL) theo phương thức outright đạt hơn 5,5 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 6,4 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 8,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 7,3 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 156 tỷ đồng.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

3 Tháng

4,700,000

511,550,000,000

3.4981 - YTM - 3.9005

2

6 Tháng

3,200,000

346,365,900,000

3.7996 - YTM - 4.5010

3

9 Tháng

10,680,000

1,130,162,340,000

4.4000 - YTM - 5.1000

4

12 Tháng

81,500,000

8,816,211,100,000

4.5994 - YTM - 21.3699

5

2 Năm

153,033,571

16,075,870,679,619

5.1197 - YTM - 15.6417

6

3 Năm

149,277,759

15,782,412,933,217

5.1899 - YTM - 7.9813

7

3 - 5 Năm

32,044,000

3,475,150,016,000

4.5699 - YTM - 9.5000

8

5 Năm

101,585,453

10,508,875,377,531

5.6900 - YTM - 9.0001

9

5 - 7 Năm

7,230,000

842,487,210,000

7.5001 - YTM - 8.9710

10

7 - 10 Năm

2,000,000

209,074,000,000

9.0743 - YTM - 9.0743

11

10 Năm

12,910,000

1,332,325,360,000

8.4700 - YTM - 9.2821

 

Tổng

558,160,783

59,030,484,916,367

 

*YTM: Yield to Maturity

Giao dịch tín phiếu Kho bạc

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 7, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright đạt 12,9 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, và đây cũng chính là khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối lượng giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch repos đạt hơn 13,18 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 1,24 nghìn tỷ đồng.

(Kim Liên)