Thiết lập sàn giao dịch điện tử tại HNX

Đó là một trong những biện pháp do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa ra nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu bền vững. Theo HNX ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết để có được một thị trường trái phiếu phát triển lành mạnh và thanh khoản tốt.

Toàn cảnh hội thảo “Ổn định kinh tế vĩ mô và sự bền vững thị trường trái phiếu Việt Nam” ngày 02/12/2013 do HNX và GIZ phối hợp tổ chức. Ảnh: PV. Toàn cảnh hội thảo “Ổn định kinh tế vĩ mô và sự bền vững thị trường trái phiếu Việt Nam” ngày 02/12/2013 do HNX và GIZ phối hợp tổ chức. Ảnh: PV.

Ngược lại, sự bền vững của thị trường trái phiếu có tác động lớn đến chính sách tiền tệ và sự an toàn, ổn định của hệ thống ngân hàng nói riêng và toàn bộ thị trường tài chính nói chung.  

Vì vậy, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu bền vững là nhiệm vụ đặt ra không chỉ của các cơ quan ban, ngành, HNX, mà còn là nhiệm vụ của tất cả các thành viên thị trường. Trong thời gian qua, các cơ quan ban, ngành, trong đó có HNX đã và đang đề xuất, thực thi nhiều giải pháp nhằm mục tiêu tăng tính thanh khoản của thị trường trái phiếu như nỗ lực cải thiện khung pháp lý, thiết lập sàn giao dịch điện tử tại HNX; tái cấu trúc các sản phẩm nợ thông qua việc phát hành trái phiếu theo lô lớn; vận hành đường cong lợi suất….

Tổ chức Hợp tác  phát triển Đức tại Việt Nam (GIZ) đã đồng hành với các Đối tác Việt Nam như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), HNX và SGDCK TP. Hồ Chí Minh cũng như Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong suốt gần 20 năm chuẩn bị, hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, GIZ đã hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong việc đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực, tham gia tư vấn xây dựng khung pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.

Từ năm 2006 đến nay, đặc biệt trong giai đoạn 2009 - 2014, theo thỏa thuận giữa hai chính phủ, GIZ đã tập trung hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam, trước mắt là thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Từ năm 2009 đến nay, GIZ tập trung hỗ trợ thị trường trái phiếu trên 3 lĩnh vực: phối hợp với Bộ Tài chính, UBCKNN và đặc biệt là HNX trong việc tái cơ cấu sản phẩm trái phiếu thông qua chương trình hoán đổi trái phiếu; hỗ trợ NHNN, UBCKNN và đặc biệt cho VSD trong việc xây dựng đề án chuyển đổi thanh toán trái phiếu từ ngân hàng chỉ định thanh toán (BIDV) sang NHNN; hỗ trợ cho việc phát triển các sản phẩm mới của thị trường trái phiếu mà trước mắt tập trung vào việc đào tạo cán bộ, tư vấn xây dựng đề án sản phẩm mới như hợp đồng tương lai trái phiếu (Bonds Future), chỉ số trái phiếu (Bonds Index), trái phiếu giao dịch trước đấu thầu(When - Issued) và giao dịch hoán đổi ngoại tệ (Curency Swaps).

(PV)