Thúc đẩy tính thanh khoản cho trái phiếu

Ngày 7/5/2014, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức chương trình Hội nghị thành viên thị trường TPCP quý 2/2014. Tham dự Hội nghị có các đại diện Bộ Tài Chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước (KBNN), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD)… và toàn thể thành viên thị trường TPCP.

Lễ ký kết giữa HNX, VSD với 3 tổ chức phát hành: KBNN, VDB và NHCSXH. Ảnh: PA.Lễ ký kết giữa HNX, VSD với 3 tổ chức phát hành: KBNN, VDB và NHCSXH. Ảnh: PA.

Hội nghị đã chứng kiến Lễ ký kết giữa HNX, VSD với 3 tổ chức phát hành: KBNN, VDB và NHCSXH về việc giảm thời gian từ khi đấu thầu lên niêm yết và giao dịch TPCP chỉ còn T+3 và rút ngắn từ ngày đăng ký cuối cùng đến ngày thực thanh toán xuống còn 4 ngày làm việc. Đây là một nỗ lực rất lớn của VSD và HNX trong việc thúc đẩy tính thanh khoản cho trái phiếu, vì quyền lợi của nhà đầu tư.

Ngoài ra, tại hội nghị, VDB đã công bố chương trình hành động về đổi mới công tác phát hành; KBNN giới thiệu sản phẩm mới Zero Coupon Bond (trái phiếu không trả lãi định kỳ) và kiến nghị áp dụng cho thị trường Việt Nam; VBMA trình bày về việc xây dựng hợp đồng khung cho thị trường Repo. Các thành viên thị trường đã thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan, nhất là tập trung hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thị trường TPCP…

Chủ tịch UBCKNN đã có những chỉ đạo rất quyết liệt tại hội nghị khi nêu ra 3 định hướng: (1) Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng tháo gỡ khó khăn, thu hút dòng vốn đầu tư, thúc đẩy việc triển khai Quỹ hưu trí tự nguyện và thành lập tổ chức định mức tín nhiệm; (2) Đẩy nhanh quá trình triển khai sản phẩm mới trên thị trường TPCP với các sản phẩm cụ thể như: Repo, Bond future, When issued; (3) Việc phát triển TTTP gắn với chiến lược phát triển TTCK đến 2020, tuy nhiên phải rất linh hoạt để những vấn đề liên quan đến dòng vốn quốc tế, ngân sách, nợ công được giải quyết phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

Song song với hội nghị, Hội đồng chỉ số HNX cũng đã họp với nhiệm kỳ mới và bàn thông qua chỉ số trái phiếu (Bond index). Đây sẽ là chỉ số rất quan trọng cho TTCK Việt Nam bên cạnh Đường cong lợi suất mà HNX đã vận hành được 1 năm nay và như vậy, sắp tới, bộ chỉ số thị trường của HNX sẽ đầy đủ hơn vừa cung cấp công cụ chỉ báo cho thị trường vừa chuẩn bị cho việc triển khai thị trường phái sinh tại Việt Nam.

Tại hội nghị thành viên thị trường TPCP lần này có sự tham gia của đoàn chuyên gia GIZ (Tổ chức Hợp tác  phát triển Đức tại Việt nam) và tổ chức truyền thông Bloomberg. GIZ đã hỗ trợ cho thị trường TPCP Việt Nam trong việc cơ cấu hàng hóa là trái phiếu của KBNN, nay sẽ tiếp tục hỗ trợ cho trái phiếu của VDB. Bloomberg đang phối hợp với HNX trong việc kết nối hệ thống giao dịch TPCP với hệ thống thông tin Bloomberg, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia TTTP Việt Nam.

(Phương An)