Thực hiện giao dịch không đúng thời gian, một cá nhân bị phạt hơn 42 triệu đồng

Ngày 31/7/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 570/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Kiều Văn Cao (địa chỉ: Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Kiều Văn Cao bị UBCKNN phạt 42.500.000 đồng theo quy định do không thực hiện giao dịch đúng thời gian giao dịch đã đăng ký (đăng ký bán 177.000 cổ phiếu SCL của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường từ ngày 27/3/2014 đến ngày 18/4/2014 nhưng đã thực hiện bán 173.400 cổ phiếu SCL từ ngày 20/3/2014 đến ngày 25/3/2014).

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)