Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huy động hơn 14,7 tỷ đồng

Sáng ngày 14/10/2014, phiên đấu giá bán 2.641.100 cổ phần (tương đượng 34,75% vốn điều lệ sau cổ phần hóa) lần đầu ra công chúng Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với giá khởi điểm 10.051 đồng/cổ phần đã được tổ chức tại Sở GDCK Hà Nội.

Ảnh: PV.Ảnh: PV.

Tại phiên đấu giá, số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ là 1.471.000 cổ phần (bằng 55,7% khối lượng chào bán). Khối lượng đặt mua cao nhất là 1,1 triệu cổ phần (tương đương 42,3% khối lượng chào bán), các nhà đầu tư đều trả giá bằng với mức khởi điểm.

Kết quả, toàn bộ khối lượng đặt mua hợp lệ đã được bán hết cho 4 nhà đầu tư cá nhân với giá bình quân là 10.051 đồng/cổ phần. Như vậy, 55,7% cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra đấu giá đã được bán với tổng giá trị thu về hơn 14,7 tỷ đồng.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần TCT Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ngày 14/10/2014).

Số cổ phần đưa ra đấu giá

2.641.100 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

1.471.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

4 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

1.471.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.100.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

11.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

10.051 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.051 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

10.051 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.051 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.051 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

4 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

4 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.471.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

14.785.021.000 đồng

 
(PV)